Robert Makłowicz, Krakus, podróżnik, dokumentalista, admirator dobrego jedzenia kręci się po Polsce i poszukuje miejsc i ludzi.